Vítejte na stránkách společnosti Elspol s.r.o.

ELSPOL Společnost Elspol, spol. s r. o. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1991 jako společnost, která provádí elektromontáže VN, NN a veřejného osvětlení, protlaky pod komunikacemi a kolejovými svršky a komplexní zemní práce. V průběhu posledních tří let jsme naše činnosti rozšířili o montáže horkovodních potrubí, opravy komunikací, rekonstrukce a výstavbu kanalizací a komplexní stavební práce.

Hlavním cílem

Je pro nás spokojený zákazník.Při svých podnikatelských aktivitách máme na zřeteli nejen kvalitu prováděného díla, ale také šetrný přístup k životnímu prostředí. Vlivy naší činnosti na životní prostředí analyzujeme a přijímáme opatření ke zmírňování jejich negativních dopadů. Vycházíme nejen z legislativních požadavků, ale zohledňujeme také vlastní zkušenosti, případná doporučení nebo připomínky zaměstnanců a zainteresovaných stran tak, aby v rámci ekonomických možností byly vlivy na životní prostředí řešeny i nad rámec povinných opatření. Pro případné havárie jsou ve společnosti zpracovány havarijní plány a pracoviště jsou vybavena adekvátními havarijními prostředky.

Pravidelným přezkoumáváním systému managementu vyhodnocujeme naše procesy a vyvozujeme další opatření a cíle k jejich zlepšení. Naši snahu o vstřícný přístup k zákazníkům, citlivý a šetrný přístup k přírodě a péči o vlastní zaměstnance jsme završili certifikací našeho integrovaného systému řízení.

Poskytujeme

práce v oblasti stavebnictví:

  • PROVÁDĚNÍ STAVEB
  • MONTÁŽE KABELOVÝCH SOUBORŮ A ELEKTROINSTALACE
  • MONTÁŽE V OBORU PLYNOINSTALACE A VODOINSTALACE

a také:

  1. REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA KANALIZACÍ
  2. MONTÁŽE V OBORU HORKOVODNÍCH POTRUBÍ
  3. ZEMNÍ PRÁCE
  4. PROVÁDĚNÍ PROTLAKŮ
  5. PRONÁJEM MECHANISMŮ
logo OP LZZ

logo OP LZZ

bezpecny podnik
 

Copyright © 2010 - 2014 Elspol spol.s r.o., správa: ILUZE REKLAMA & VIKI.cz